Het Beste Voor Nederland

Regeerakkoord.

1/15

De komende maanden zal er een nieuw kabinet worden geformeerd. Wij vragen om één simpele zin in het regeerakkoord:

“Groningen wordt voorloperregio op het gebied van circulaire economie, energietransitie, wonen van de toekomst, mobiliteit en digitalisering.”

Nederland: wereldstad in de provincie.

2/15

Mensen die zeggen: “Groningen, wat is dat ver weg”: dat zijn de echte provinciaaltjes.

Alles is dichtbij in Nederland. Voor een buitenlander is heel Nederland de “Greater Amsterdam Area”. We wonen allemaal aan het strand, we wonen allemaal in de metropool Nederland. We hebben in Nederland de hoogste welvaart, we zijn één van de gelukkigste volken op aarde en we denken internationaal. We zijn urban en rural tegelijk. We zijn één zinderende wereldstad, midden in de natuur. De metropool Nederland is uniek.

De stad kan niet zonder de provincie.

3/15

De energie komt uit de provincie

Verstedelijking is een trend. Mensen wonen graag in de stad: want daar bruist het. Er is werk, er is vermaak. Steden hebben alleen geen ruimte voor recreatie, natuur, water, voedsel en stroom: in de provincie is die ruimte wel. Steden kunnen niet zonder water, voedsel en energie uit de provincie. Steden hebben markten die van oudsher handel aantrokken vanuit het hele land. Tegelijkertijd kunnen mensen en bedrijven tegenwoordig overal handelen, dankzij internet. In de provincie is dus zowel de ruimte om te produceren als om te handelen.

Mooi Groningen.

4/15

In Groningen kijk je voorbij de horizon

In Groningen heb je de ruimte om je te ontwikkelen. Ruimte om te ondernemen. Ruimte om buiten de gebaande paden te treden. Ruimte om te vernieuwen. We hebben de vergezichten. Samen met onze vrienden van Friesland en Drenthe hebben we de Unesco World Heritage Waddenzee. We zijn we de mooiste regio van Nederland, waar mensen het gelukkigst zijn, met ruimte om te leven en te werken. We zijn Top Of Holland: TopDutch!​

De Groninger mentaliteit.

5/15

Nait soezen moar broezen

Groningers zijn betrouwbare, nuchtere harde werkers. De mouwen opstropen en problemen aanpakken. De lijfspreuk van Groningers is niet voor niets Nait soezen moar broezen (“niet klagen maar knallen”). We zijn nuchter, direct, open en eerlijk, met een grap en een lach. We gaan echt niet bij de pakken neerzitten als er aardbevingen zijn: nee we komen met plannen en ambities: wij willen de voorbeeldprovincie zijn rond de thema’s energietransitie en het nieuwe wonen, duurzaamheid, mobiliteit en digitalisering.

Economisch Groningen.

6/15

Economisch Groningen

De Nederlandse economie drijft op Groningen. En niet alleen vanwege ons gas. Onze chemische sector loopt internationaal voorop met vergroening. Ook onze landbouwsector staat wereldwijd bekend om de hoogste efficiëntie en is verrassend exporterend, innoverend en digitaal. Over digitaal gesproken: onze digitale bedrijven staan jaar na jaar in de lijsten van snelst groeiende bedrijven van Nederland en Europa.

Bruisend Groningen.

7/15

Bruisend Groningen

De stad kan niet zonder de provincie en de provincie kan niet zonder de stad. Groningen is een provincie en Groningen is ook een stad. En wat voor stad! De jongste stad van Europa trekt met onze vele kennisinstellingen en digitale bedrijven de slimste studenten, werknemers en bedrijven aan. Groningen bruist van energie: jongeren voelen beter dan wie dan ook aan waar de toekomst heen gaat en dat merk je hier aan alles. We hebben de mensen, de zin en de mogelijkheden om de wereld te veroveren.

Wij hebben de energie.

8/15

Power to the people

De tijd dat een overheid, samen met een handvol energiebedrijven centraal bepaalde hoe energie wordt opgewekt, getransporteerd en geconsumeerd is voorbij. De tijd dat energie –nota bene een eerste levensbehoefte- zwaar wordt belast is voorbij. Duurzame energie moet onbelast zijn. En iedereen wordt energieproducent. Waar kan dat beter dan in de provincie, waar we de ruimte hebben. Waar internationale nieuwe energiebedrijven zich kunnen vestigen en kunnen rekenen op ondersteuning, handel en hoog opgeleide mensen. Waar we zelf de regie voeren over hoe we duurzaam energie opwekken, transporteren, delen en verrekenen, zonder last van achterhaalde regelgeving.

Het gaat in Nederland om veiligheid.

9/15

Toekomstperspectief

De verkiezingen van 2017 worden gedomineerd door het thema veiligheid, en dan gaat het vaak specifiek over immigratie. Feit is dat criminaliteit in Nederland daalt. Terecht dat dit debat speelt in de grote steden, terwijl het in de rest van Nederland gaat om een ander soort veiligheid: onze toekomst. Behouden we onze banen? Behouden we onze welvaart? Groningers zitten financieel gevangen in hun huis. Mensen voelen zich niet veilig in hun huis. Als veiligheid werkelijk een thema is, dan gaat het bovenal om Groningen, waar een plan nodig is met de omvang van de Deltawerken, om huizen te verstevigen ten gevolge van de gaswinning, en de achterstand om te zetten in een voorsprong.

De energie komt uit Groningen.

10/15

Groningen geeft energie

Groningen is de energieprovincie van Nederland. We zijn het stopcontact van Nederland. Daar zijn wij trots op. Met ons aardgas zijn we Nederlands grootste exportprovincie. Een derde van alle stroomcapaciteit staat in onze prachtige provincie. Dankzij het Groninger gas geniet Nederland van de hoogste welvaart, comfort en prachtige infrastructuur. Groningen heeft nieuwe energie. We hebben de ambitie om voorbeeldregio te zijn als het gaat om energietransitie, om wonen in de toekomst en om transport van de toekomst.

Hervonden energie.

11/15

Hervonden energie, herwonnen energie

Groningen wil in Europa een leidende rol spelen in energietransitie. We investeren in het elektrificeren van energie en mobiliteit. We investeren in waterstof en in geothermie. We bouwen de grootste zonnevelden en windparken. Het grootste aantal energiecoöperaties vind je in Groningen. We willen de ruimte en vrijheid om hier nieuwe techniek en modellen uit te proberen. Daarmee creëren we markt voor innovatieve bedrijven. Dat levert werkgelegenheid op. We bouwen hier een nieuwe energie-economie. We gaan onze producten en diensten exporteren. Daarmee krijgt Groningen herwonnen energie, en dragen we bij aan de Nederlandse economie.

Wonen in de toekomst.

12/15

“Oma, woonden jullie vroeger echt nog in een huis van bakstenen?”

Tegenwoordig maken we auto’s van carbon. Met één druk op je sleutel doe je deze op slot. Per inzittende kun je de temperatuur bepalen. Maar we metselen onze huizen nog met bakstenen en cement. Waarbij je een ouderwetse sleutel moet gebruiken om de voordeur open te doen. Waarbij je niet elke kamer afzonderlijk kunt verwarmen of koelen. Waar we nog gas gebruiken, waar we elektriciteitsnetwerken aanleggen terwijl apparaten straks draadloos stroom krijgen. We bouwen huizen nog op de manier zoals we dat 50 jaar geleden deden. Nederland vergrijst, heel Europa vergrijst. Er is enorme behoefte aan visies op en innovatie in het nieuwe wonen, met hoger comfort en betere zelfredzaamheid voor ouderen. Het is onze ambitie om onze achterstand met verouderde huizen die verstevigd moeten worden, om te zetten in een voorsprong: we ontwikkelen hier het wonen in de toekomst.

Slimme mobiliteit.

13/15

Heb je straks nog wel een rijbewijs nodig? Of een eigen auto?

Vliegende auto’s en zelfrijdende taxi’s waren science-fiction. Dit jaar komen vliegende auto’s op de markt. Zelfrijdende auto’s bestaan al. Transport gaat straks via drones en zelfrijdende wagens. Zijn verkeerslichten straks nog wel nodig? Hyperloops brengen grote Europese steden binnen handbereik. Waar anders dan in Groningen kan Nederland leidend worden op gebied van slimme mobiliteit. Wij kennen de stedelijke vervoersuitdagingen, èn hebben de ruimte om testprojecten uit te voeren, zonder risico op files. We worden niet alleen het testgebied, we pakken ook door, met bijvoorbeeld nu al bussen en straks treinen op waterstof. We gaan vol voor elektrisch rijden. Mobiliteit is een wereldvraagstuk: onze slimme mensen kunnen deze oplossen en vermarkten.

Het beste voor Nederland.

14/15

Het beste voor Nederland komt uit Groningen

Het ligt niet in onze aard om te klagen en het handje op te houden, maar we zijn ook geen pinautomaat. Groningen blijft met trots het stopcontact van Nederland. We willen zelf onze economie aanjagen. Er zijn internationaal enorme kansen met energietransitie, vergroening, innovatie in wonen, in mobiliteit. Digitalisering is de rode draad en laten we daar nu net heel goed in zijn. Om deze kansen te grijpen wil Groningen investeren in infrastructuur, energie en wonen. De weidse Groninger horizon biedt perspectief. Een economisch welvarend Groningen is goed voor Nederland. Wij blijven onze grootste exportprovincie met nieuwe energie. Onze innovatie en export zijn goed voor Nederland. Het beste voor Nederland komt uit Groningen.

“Groningen blijft met trots het stopcontact van Nederland, maar we zijn geen pinautomaat”.​

#HetBeste Voor Nederland is een initiatief van ondernemend Groningen en de provincie Groningen